Lorek Walenty

Walenty Lorek (1898 – 1971)

Urodził się 11 lutego 1898 r. w m. Olbina Pakosław (pow. rawicki) jako syn rolnika Wawrzyńca i Antoniny Janury. Ukończył szkołę powszechną i kurs handlowy. W 1914 wyjechał do Westfalii. gdzie pracował w przemyśle i uczył się muzyki.

Od marca do grudnia 1918 służył w armii pruskiej w 159 batalionie w Mülheim.

28 grudnia 1918 wstąpił ochotniczo do oddziału powstańczego w obwodzie Poznań-Wschód i brał udział w zdobywaniu Cytadeli oraz lotniska na Ławicy.

W styczniu 1919 otrzymał przydział do 1 pułku rezerwowego, przemianowanego na 10 pułk strzelców wielkopolskich (68 pp). W 1919 walczył w obronie Lwowa, a w 1920 w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1921 otrzymał przydział sierżanta zawodowego-orkiestranta. Grał na tubach i basach. Służył w orkiestrze 68 pp we Wrześni i do 1939 był zastępcą kapelmistrza Antoniego Szała.

Brał udział w kampanii wrześniowej. W 1941 został aresztowany przez gestapo pod zarzutem przygotowań do zdrady stanu i poddany brutalnemu śledztwu w więzieniach we Wrześni i w Trzemesznie. Więziony był od listopada 1941 do maja 1942, kiedy zwolniono go z braku dowodów winy.

Po wyzwoleniu pracował jako urzędnik w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni. W latach 1951-1961 był etatowym muzykiem w Wielkopolskiej Symfonicznej Orkiestrze Objazdowej w Poznaniu. Grał głównie na wiolonczeli, ale także na instrumentach dętych.

W 1961 przeszedł na emeryturę. W 1925 r. zawarł związek małżeński z Anną Makowską (1903-1988) i miał syna Edwarda (1927-2012) (żona i syn spoczywają na cmentarzu w Gdyni).

Odznaczony:

  • Medalem za wojnę 1918-1921
  • Brązowym Krzyżem Zasługi
  • Medalem Zwycięstwa i Wolności
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.28-0.977 z dnia 1957-12-28

Zmarł 6 sierpnia 1971 w Gdyni.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Walenty Lorek (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Lorek (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Lorek - cmentarz parafialny we Wrześni - stary, nieistniejący już pomnik (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Lorek – cmentarz parafialny we Wrześni – stary, nieistniejący już pomnik (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Lorek - cmentarz parafialny we Wrześni - pomnik ufundowany ze zbiórek przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Kibiców Kolejorz FC Września (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Lorek – cmentarz parafialny we Wrześni – pomnik ufundowany ze zbiórek przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Kibiców Kolejorz FC Września (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)