Adryan Ignacy

Ignacy Adryan (1899 – ?)

Ignacy Adryan

Urodził się w dniu 12.07.1899 r. w Pięczkowie jako syn Jakuba i Agnieszki z domu Wąsik.

Powstaniec Wielkopolski (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.9145).

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim służąc w 2. Kompanii Batalionu Średzkiego. Walczył w stopniu szeregowca na terenach pod Kcynią i Szubinem, gdzie został ranny w nogę i przebywał w szpitalu w Gnieźnie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.11-0.69 z dnia 11.03.1958 r.

Następnie wyjechał na Śląsk. Był górnikiem. Mieszkał w Sosnowcu.

Ożenił się w 1924 z Heleną Cekierą (1898 – 1970).

Został zweryfikowany w 1937 roku (nr kartoteki 13898, nr Ref. Historycznego 21214) – Koło Mysłowice.

Uchwałą RP W 38/72 mianowany na podporucznika.

Uzupełnienia: Hanna Lisiak-Góźdź