Adryan Ignacy

Ignacy Adryan (1899 – )

Urodził się w dniu 12.07.1899 r. w Pięczkowie jako syn Jakuba i Agnieszki z domu Wąsik.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim służąc w 2. Kompanii Batalionu Średzkiego. Walczył w stopniu szeregowca na terenach pod Kcynią i Szubinem, gdzie został ranny w nogę i przebywał w szpitalu w Gnieźnie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.11-0.69 z dnia 11.03.1958 r.