Walczak Bronisław

Bronisław Walczak (1899 – ?)

Bronisław Walczak

Bronisław Walczak urodził się 25.09.1899 w Sołecznie jako syn Wawrzyna i Antoniny z d. Wolniak.

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od dnia 31 stycznia 1919 r. do dnia 18 lutego 1919 r. Walczył pod Zdunami i Kobylągórą pod dowództwem chor. Kupczyka w 5 komp. 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Zdemobilizowany został w sierpniu 1921 r.

Ożenił się w Ostrowie Wlkp. w 1922 r. z Antoniną Wawrzyniak.

Pracował w Zakładach Taboru Kolejowego w Ostrowie Wlkp.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.28-0.977 z dnia 1957-12-28.