Górniak Franciszek

Franciszek Górniak (1894-1980)

Urodził się w dniu 14.01.1894 r. w Gorzycach jako syn Walentego i Urszuli z domu Cieślak.

W czasie od 02.01.1919 do 20.02.1919 pełnił ochotniczo służbę w kompanii Straży i Bezpieczeństwa Borzykowo pow. Września, wchodzącej w skład organizowanego w powiecie batalionu wrzesińsko-miłosławskiego, spełniając w tym czasie ważne zadanie zabezpieczenie połączeń na liniach komunikacyjnych na odcinku Gniezno – Września – Jarocin.

Po zakończeniu walk powstańczych przeszedł ze swą placówką Borzykowo – Pyzdry do Straży Ludowej. Udział w tych akcjach udokumentowany należycie wyciągiem z książeczki wojskowej i zaświadczeniem DOK VII.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 2/72.

Zmarł w dniu 13.01.1980 r. w Pyzdrach.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.952 z dnia 6.12.1957 r.