Gmerek Walenty

Walenty Gmerek (1881- 1941)

Urodził się w dniu 6.02.1881 r. w Orzechowie jako syn Antoniego i Katarzyny z domu Michalak.

Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca. Z zawodu był rzeźnikiem. Mieszkał w Orzechowie. Ożenił się w 190 r. z Jadwigą Zaporowską ze Skotnik.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

W dniu 10 sierpnia 1941 r. zmarł w obozie koncentracyjnym w Mauthausen Gusen.