Graczyk Jan

Jan Graczyk (1898-1972)

Urodził się w dniu 10.05.1898 r. w Wiośnie powiat Środa Wlkp. jako syn Franciszka i Marianny z domu Stasik.

Od dnia 13.01.1919 do czerwca 1919 r. brał udział w Powstaniu Wlkp. w walkach pod Rawiczem, Nakłem n/Notecią i Chodzieżą, służąc w 4. Kompanii Batalionu Średzkiego pod dowództwem por. Nowaka.

Następnie w składzie 62 . Pułku Piechoty wziął udział w wojnie bolszewickiej.

Po demobilizacji objął gospodarstwo rolne w Rejtanowie na kresach.

Po wybuchu II wojny światowej został zesłany w okolice Nowosybirska. Pracował jako robotnik leśny. We wrześniu 1943 r. został wcielony do 6. Pułku Piechoty II-ej Dywizji im. Gen. Dąbrowskiego. Brał udział w walkach tej formacji aż do 16.05.1945 r. gdy został zdemobilizowany.

Podczas zesłania zmarła żona Katarzyna Mielcarek a uratowały się dwie córki Janina i Krystyna.

Ponownie zawarł związek małżeński z Urszulą Żak i zamieszkał w Miłosławiu.

Zmarł w dniu 18.01.1972 r. w Miłosławiu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 08.29-0.353 z dnia 29.08.1968 r.

Jan Graczyk - cmentarz w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Graczyk – cmentarz w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)