Tabaka Stanisław

Stanisław Tabaka (1899 – 1972)

Stanisław Tabaka urodził się 29.10.1899 w Psarach Polskich jako syn Stanisława i Wiktorii z d. Górskiej.

Jako ochotnik wstąpił do formujących się oddziałów powstańczych we Wrześni. Walczył pod Zdziechową, Mątwami i Żninem. Zwolniony z wojska w 1922 r. w stopniu kaprala.

Zweryfikowany jako powstaniec 20.12.1934 (nr 13542). Mieszkał wtedy w Miłosławiu.

Stanisław Tabaka (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Stanisław Tabaka (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.17-0.1048 z dnia 1958-12-17.

Zmarł 22.01.1972. Pochowany został na cmentarzu w Poniecu.

Stanisław Tabaka - cmentarz parafialny w Poniecu
Stanisław Tabaka – cmentarz parafialny w Poniecu