Banaszak Roman

Roman Banaszak (1890 – 1962)

Urodził się 07.02.1890 w Krępkowie  jako syn Franciszka i Antoniny Marciniak.

W styczniu 1914 w Miłosławiu zawarł związek małżeński z Kazimierą Klimas.

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

W 1935 r. był członkiem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu. W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek został odrzucony.

Po wojnie należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Miłosław.

Zmarł w Miłosławiu 27.02.1962 i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.