Domański Telesfor

Telesfor Domański (1900 – 1930)

Telesfor Domański urodził się 04.01.1900 w miejscowości Maszenice (gmina Kruszwica).

W powstaniu walczył jako szeregowy Batalionu Wrzesińskiego. Zaginął.

O dalszych losach Telesfora Domańskiego dowiadujemy się z jego biogramu zamieszczonego w Leksykonie polskich pallotynów (1915-2012), którego autorem jest ks. Stanisław Tylus.

Urodził się 4 I 1900 w Maszenicach, w archidiecezji gnieźnieńskiej, jako syn Józefa i Julianny z d. Konar. Do stowarzyszenia wstąpił w Sucharach jako kandydat na brata. „Wiosną 1922 wybrał się z domu na piechotę i w kwietniu – jako pokutnik, mając przewieszone 2 tobołki przez ramię – zapukał do furty naszej w Sucharach. Przyjęto go do szeregu postulantów tamtejszego domu. Po kilku miesiącach wysłano go do Wadowic, gdzie odbył 2 lata nowicjatu” (Łukiewski). Sutannę otrzymał 21 IX 1923, a 2 lata później, 7 X 1925, złożył pierwszy akt poświęcenia się Bogu w stowarzyszeniu. Zajmował się ogrodnictwem. „Pracę tę kochał i pracował dużo i niezmordowanie. Pamiętają go ogrody nasze czy to na Kopcu, w Sucharach czy w Ołtarzewie” (Łukiewski).

Zmarł w Ołtarzewie 22 II 1930, o godz. 23.55. Zasnął spokojnie, trzymając w ręku profesyjny krzyż, a na piersiach miał karmelitański szkaplerz. Na pogrzeb przyjechał ojciec, brat i ciotka zmarłego. Został pochowany 25 II na cmentarzu parafialnym w Żbikowie, a od II 1933 spoczywa w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu ołtarzewskim.