Kochanowski Walenty

Walenty Kochanowski (1895 – 1940)

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w kompanii Sulmierzyckiej, a następnie wstąpił do 12. pułku Strzelców Wielkopolskich (70 pp), w której od kwietnia 1919  pełnił obowiązki sierżanta sztabowego w 2. kompanii Baonu Zapasowego.

Żonaty z Antoniną Wieczorek (1898 – 1967), z którą miał trójkę dzieci: Zbigniewa (1922), Lecha (1925), Urszulę (1929).

Po zakończeniu służby wojskowej był urzędnikiem w starostwie żnińskim, następnie burmistrzem i komisarzem obwodowym Rogowa, a od 1922 roku komisarzem obwodowym w Strzałkowie. W 1924 utworzył w Strzałkowie Towarzystwo Powstańców i Wojaków. W latach 1926 – 1938 był burmistrzem Miłosławia.

Zmarł w 1940 roku, pochowany został na cmentarzu w Miłosławiu.

Walenty Kochanowski
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Kochanowski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Kochanowski 
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Kochanowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Kochanowski
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Kochanowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Kochanowski
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Kochanowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Kochanowski
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Kochanowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Kochanowski
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Kochanowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Kochanowski
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Kochanowski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)