Tabaka Antoni

Antoni Tabaka (1897 – 1979)

Antoni Tabaka urodził się 01.02.1897 r. w Kaczanowie jako syn Mikołaja i Józefy z d. Jędraszak.

Uczęszczał do szkoły powszechnej w Kaczanowie i uczestniczył w strajku dzieci w 1904 r. 

W 1916 r. został powołany do służby w armii niemieckiej i brał udział w walkach na terenie Macedonii oraz Bukowiny, nad Putną i Seretem.

Brał udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w Kompanii Wrzesińskiej pod dowództwem Ignacego Wietrzyńskiego., z którą brał udział w oswobodzeniu Gniezna, a później w walkach pod Zdunami i Szubinem.

Wcielony następnie do 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich w Biedrusku, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i został ciężko ranny w kwietniu 1920 pod Lwowem.  Z wojska został zwolniony w kwietniu 1922 r.

W sierpniu 1926 r. ukończył w Niepołomicach roczny kurs dla Straży Leśnej i Polowej dla inwalidów wojennych i od sierpnia 1928 r. zatrudnił się w Nadleśnictwie Podanin, gdzie pracował do wybuchu II wojny światowej na stanowisku gajowego w różnych leśnictwach. W czasie okupacji niemieckiej spędził pół roku w więzieniu, a po uwolnieniu w kwietniu 1940 r. pracował jako manipulant drzewny w niemieckiej firmie w Chodzieży.

W lutym 1945 r. wrócił do Nadleśnictwa Podanin, skąd w lipcu 1948 r. przeniósł się do Leśnictwa Skoraszewice w Nadleśnictwa Baszków.

Pod koniec I wojny światowej odznaczony niemieckim Żelaznym Krzyżem II klasy, a w okresie międzywojennym Brązowym Krzyżem za Zasługi dla Łowiectwa, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Odznaką Przysposobienia Wojskowego Leśników. W 1958 r. został otrzymał Wielkopolski Krzyż Powstańczy, a w 1972 r. Rada Państwa mianowała go na stopień podporucznika.

Zweryfikowany został jako powstaniec 09.07.1935 (nr 16310), będąc członkiem Koła w Chodzieży. Mieszkał wtedy w miejscowości Cisze.

Był członkiem ZBoWiD Koło w Gostyniu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 08.01-0.716 z dnia 1958-08-01.

Uchwałą RP W 34/83 mianowany na podporucznika.

Zmarł 04.03.1979 i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Skoraszewicach (gmina Pępowo).