Drzewiecki Franciszek

Franciszek Drzewiecki (1900 – ?)

Urodził się w dniu 21.10.1900 r. w Unii jako syn Wojciecha i Marii z domu Ruteckiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 28.12.1918 do 20.02.1919 r. Walczył w oddziałach gnieźnieńskich pod dowództwem Wachtla, na odcinku Gniezno – Kcynia – Szubin – Słonawy – Rynarzewo. Brał udział w walkach w zdobyciu pociągu pancernego pod Rynarzewem w dniu 18.02.1919 r.

Zdemobilizowany w stopniu kaprala. Mieszkał w Gnieźnie, przy ul. Kłeckowskiej 12.

Zweryfikowany został przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 15.01.1934 r. pod numerem 8496.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.715 z dnia 1.08.1958 r.