Matela Wacław

Wacław Matela (1900 – ?)

Wacław Matela urodził się 16.08.1900 w Chociczy Małej jako syn Antoniego i Franciszki z d. Kaczmarek.

Od 19.01.1919 brał udział w Powstaniu Wlkp. w składzie Kompanii Wrzesińskiej. Brał udział w walkach pod Gnieznem, Mogilnem, Inowrocławiem. W 1920 uczestniczył w zajmowaniu Leszna i Rawicza.

W 1933 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Służył wtedy w 67 pp w Brodnicy. W 1939 brał udział w wojnie przeciw Niemcom. Od chwili wyzwolenia pracował w służbie państwowej. Numer weryfikacji 9454/15810.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.28-0.975 z dnia 1957-12-28.