Dopierała Wojciech

Wojciech Dopierała (1899 – 1985)

Urodził się w dniu 13.04.1899 r. w Białym Piątkowie jako syn Józefa i Wiktorii z domu Kubackiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Walczył od dnia 24.01.1919r w składzie 4. Kompanii Średzkiej pod dowództwem starszego sierżanta Nowaka na odcinku frontu północnego od Paterka przez Studzianki, Kowalewko i Chodzież. Dowódcą batalionu był Rządkowski.

Po powstaniu do września 1939 r. pracował na gospodarstwie rolnym.

W czasie okupacji w roku 1941 r. został wysiedlony do Generalnej Guberni, gdzie pracował jako robotnik rolny.

Po wyzwoleniu pracował na gospodarstwie rolnym.

Żonaty z Władysławą (1904 – 1992).

Zmarł w dniu 3.08.1985 r. i został pochowany na cmentarzu w Winnej Górze.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 38/72.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 04.03-0.301 z dnia 3.04.1974 r.

Wojciech Dopierała - cmentarz w Winnej Górze
Wojciech Dopierała – cmentarz w Winnej Górze