Styperek Stefan

Stefan Styperek (1897 – 1979)

Urodził się w Poznaniu przy ul. Garbary w dniu 22.08.1897 r. jako syn Walentego i Józefy z domu Kowalewskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od dnia 5.01.1919 r. do końca powstania. Walczył pod Rawiczem, Miejską Górką i Sarnową. Zdemobilizowany w stopniu sierżanta.

Po powstaniu został urzędnikiem pocztowym. Początkowo mieszkał w Zegrzu. Po powstaniu został urzędnikiem pocztowym. Mieszkał w Szemborowie. Żonaty z Marią.

Należał do wrzesińskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych, do którego wstąpił w dniu 5.12.1936 r.

Przeprowadził się do Suchego Lasu i mieszkał tam przy ul. Bogusławskiego.

Zmarł w dniu 17.08.1979 r. i został pochowany na cmentarzu w Morasku.

Awansowany do stopnia podporucznika.

Odznaczony:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 01.09-0.3 z dnia 9.01.1960 r.

Tekst i zdjęcie na podstwie książki Ryszarda Chruszczewskiego „Mieszkańcy Gminy Suchy Las i okolic w Powstaniu Wielkopolskim”. Poznań 2016.