Stawowy Ludwik

Ludwik Stawowy (1895 – 1956)

Urodził się 27.08.1895 r. w Radłowie jako syn Marianny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w stopniu szeregowca.

Mieszkał w Strzałkowie przy ul. Wodnej.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 30.08.1934 r. pod numerem 11265.

Ożeniony z Salomeą, zmarłą w 1970 r.

Został pochowany na strzałkowskim cmentarzu w 1956 r.