Dopieralski Stefan

Stefan Dopieralski (1900-1984)

Urodził się we Wrześni 10.08.1900 jako syn Jadwigi Dopieralskiej.

Brał udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Jako ochotnik wstąpił do formujących się oddziałów powstańczych we Wrześni. Walczył od 29.12.1918 w obronie Witkowa, Gniezna, w walkach pod Zdziechową, Rynarzewem, Żninem, Kcynią i Szubinem.

Dnia 10.2.1919 został wcielony do 3. Pułku Strzelców Wielkopolskich w Poznaniu, jako organizator. W dniu 2.1.1921 został przeniesiony rozkazem MSW do Marynarki Wojennej. 6.12.1922 został zwolniony z Marynarki Wojennej ze stopniem bosmanmat. Dnia 25.8.1939 został powołany do Obrony Narodowej w Pobiedziskach, brał czynny udział w aresztowaniu tutejszych Niemców.

Od 10.10.1934 członek Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914/1919 Koło Pobiedziska, w który pełnił funkcję z-cy sekretarza.

W 1935 r. ożenił się z Marią Maciejewską, z którą miał syna Stanisława (1936).

Zweryfikowany 17.09.1936 powstaniec wielkopolski ujęty w ewidencji Biura Historycznego DOK-VII pod numerem 19798.

Od 1927 roku do wybuchu wojny pracował jako woźny w szkole powszechnej.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 01.24-0.26 z dnia 1958-01-24.

Zmarł 30.09.1984 w Pobiedziskach i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Stefan Dopieralski
Stefan Dopieralski
Stefan Dopieralski - siedzi w pierwszym szeregu, czwarty od prawej, w gronie Powstańców Wielkopolskich z Pobiedzisk, na scenie w pobiedziskiej sali miejskiej - uroczystość z okazji 50-tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 1968 r.
(zdjęcie udostępnił Karol Górski)
Stefan Dopieralski – siedzi w pierwszym szeregu, czwarty od prawej, w gronie Powstańców Wielkopolskich z Pobiedzisk, na scenie w pobiedziskiej sali miejskiej – uroczystość z okazji 50-tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 1968 r. (zdjęcie udostępnił Karol Górski)
Stefan Dopieralski - siedzi w pierwszym szeregu trzeci od prawej, w gronie Powstańców Wielkopolskich z Pobiedzisk, na scenie w pobiedziskiej sali miejskiej - uroczystość z okazji 50-tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 1968 r.
(zdjęcie udostępnił Karol Górski)
Stefan Dopieralski – siedzi w pierwszym szeregu trzeci od prawej, w gronie Powstańców Wielkopolskich z Pobiedzisk, na scenie w pobiedziskiej sali miejskiej – uroczystość z okazji 50-tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 1968 r. (zdjęcie udostępnił Karol Górski)
Stefan Dopieralski - cmentarz w Pobiedziskach
Stefan Dopieralski – cmentarz w Pobiedziskach