Guzenda Józef

Józef Guzenda (1885-1941)

Urodził się w Ostrzeszowie w dniu 4.03.1885 r. jako syn Józefa i Julianny z domu Dusiewicz.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Ożenił się w 1909 r. z Marianną Słodecką (1888 -).

Józef Guzenda - cmentarz  parafialny w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Guzenda – cmentarz parafialny w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)