Śliwiński Władysław

Władysław Śliwiński (1892 – ?)

Władysław Śliwiński urodził się 12.05.1892 we Wrześni jako syn Jana i Marianny z d. Lewandowskiej.

Śliwiński Władysław brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Rozbrajał załogi koszar niemieckich we Wrześni. 29 grudnia 1918 r. brał udział w oswobodzeniu Witkowa, pow. Gniezno.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 10877 z dnia 30.05.1934).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym Uchwała Rady Państwa nr: 03.06-0.198 z dnia 1974-03-06.