Szmytkowski Tomasz

Tomasz Szmytkowski (1875 – 1935)

Tomasz Szmytkowski urodził się 01.03.1875 w Kołaczkowie jako syn Wojciecha i Katarzyny Kluczykowskiej.

W 1896 roku zawarł związek małżeński z Marianną Borowską.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 12022 z dnia 19.09.1934).

Zmarł 26.03.1935 we Wrześni i został pochowany na cmentarzu parafialnym.