Topolewski Antoni

Antoni Topolewski (1888 – ?)

Antoni Topolewski urodził się we Wrześni 17.05.1888 jako syn Stanisława i Marianny z d. Graczyk.

W Powstaniu Wielkopolskim walczył w I Kompanii Wrzesińskiej.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 12070 z dnia 19.09.1934).

Starał się o Medal Niepodległości. Wniosek został w 1938 roku odrzucony.

Z zawodu był murarzem.