Defitowski Feliks

Feliks Defitowski (1894 – 1962)

Urodził się w dniu 2.11.1894 w Budziłówku jako syn Andrzeja i Katarzyny z domu Stachowiak.

Od połowy listopada 1918 r. pełni służbę w wrzesińskich oddziałach Służby Straży i Bezpieczeństwa, przygotowujących późniejsze kompanie powstańcze w rejonie Wrześni. Z oddziałów tych przeszedł w dniu 28.12.1918 r. do utworzonego batalionu powstańczego pod dowództwem Wiewiórowskiego. W jego składzie brał udział w działaniach bojowych na froncie północnym w tym w walkach o Szubin i na linii Noteci do 20.02.1919 r. Służył w Kompanii Ciężkich Karabinów Maszynowych Józefa Trawińskiego. Odznaczył się szczególnie przy drugiej bitwie o Szubin jako karabinowy.

Feliks Defitowski w czasie I wojny światowej (pierwszy z lewej)
Feliks Defitowski w czasie I wojny światowej (pierwszy z lewej)

Następnie został wcielony do 4. Pułku Strzelców Wlkp. w którym służył do 1924 r. Służbę zakończył w stopniu starszego szeregowca.

Mieszkał w Sokołowie.

W czasie okupacji był więziony przez okupanta.

W dniu 27.05.1949 zawarł związek małżeński z Marianną (1902 – 1989).

Należał do Koła Września Związku Weteranów Powstań Narodowych, do którego wstąpił wstąpił 22.09.1935 r.

Był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Zmarł w dniu 15.03.1962 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 11.04-0.897 z dnia 4.11.1958 r.

Felik Defitowski - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Felik Defitowski – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)