Wachowiak Stanisław

Stanisław Wachowiak (1890 – ?)

Stanisław Wachowiak

Urodził się w dniu 27.10.1890 r. w Miłosławiu jako syn Franciszka i Jadwigi z domu Hugara.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Zdemobilizowany w stopniu starszego ogniomistrza rezerwy.

Z zawodu był kupcem. Mieszkał w Miłosławiu przy ul. Sienkiewicza 3.

Należał do Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp od dnia 26.08.1937 r.

W dniu 13 lutego 1938 r. został wybrany na prezesa Koła Miłosław Związku Weteranów Powstań Narodowych.