Szafrański Jan

Jan Szafrański (1895 – ?)

Jan Szafrański

Urodził się w dniu 6.01.1895 r. w Miłosławiu jako syn Stanisława i Katarzyny Bieniszkiewicz z domu Zajdowicz.

Wcielony do Armii Niemieckiej służąc w stopniu Musketier w 10. Kompanii Infanterie Regiment nr 50 został w 1915 r. ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w 1. Kompanii Wrzesińskiej pod dowództwem Jana Bartkowiaka. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Mieszkał w Poznaniu przy ul. Szymanowskiego 3.

Został zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 6.02.1934 r. pod nr 9333.

Należał do Koła Śródka im. Grudzielskiego Związku Powstańców Wlkp.