Gibowski Józef

Józef Gibowski (1885 – 1957)

Urodził się w dniu 16.11.1885 r. w Budziłowie jako syn Macieja i Nepomuceny z domu Przybylskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp.

Ożeniony z Bronisławą z domu Góralską.

Zmarł w dniu 5.01.1957 r.

Był zweryfikowanym członkiem Powstańców Wlkp. przez Komisję Weryfikacyjną przy Głównym Zarządzie w Poznaniu, nr dyplomu weryf. 7264.