Bilski Ignacy

Ignacy Bilski (1893 – 1975)

Urodził się w Noskowie w dniu 15.01.1893 r, jako syn Antoniego i Antoniny z d. Frąckowiak.

Brał udział w walce z Niemcami w okresie powstania wielkopolskiego od stycznia 1919 r w Gnieźnie, pod Nakłem, Rynarzewem, Chodzieżą i Łabiszynem. Początkowo w oddziałach powstańczych, które pod koniec 1919 r. zostały przemianowane na 4 Pułk Strzelców Wlkp. Za wyróżniającą się postawę w walce i służbie wojskowej został awansowany do stopnia plutonowego.

Zamieszkał w Lutówku (Pomorze). Był strażnikiem granicznym (nr służbowy 3313). W 1926 r. służył w Placówka Straży Celnej „Jazdrowo” .

Członek koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. w Kamieniu Krajeńskim od 21.01.1937.

Odznaczony:

  • Medalem Niepodległości
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/216 z dnia 21.02.1976 r.

Zmarł 16.04.1975 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Ząbkowicach Śląskich.

Ignacy Bilski (piąty od lewej)
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Bilski (piąty od lewej) (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Bilski
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Bilski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Bilski - cmentarz w Ząbkowicach Śląskich
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Bilski – cmentarz w Ząbkowicach Śląskich (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Bilski - cmentarz w Ząbkowicach Śląskich
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Bilski – cmentarz w Ząbkowicach Śląskich (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)