Hurysz Michał

Michał Hurysz (1896 – 1980)

Urodził się 30.07.1896 w Chwalibogowie jako syn Wojciecha i Katarzyny z d. Kłosowska.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. Uczestniczył w walkach pod Żninem i Szubinem, dowódca kompanii por. Fenrych. Zdemobilizowany w 1921r. Podstawa: zaświadczenie z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie nr 3195 z 11.08.1958.

Zawarł związek małżeński z Heleną Szymańską (1902 – 1981).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.19-0.149 z dnia 1960-07-19.
Uchwałą RP W 2/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł 10.07.1980. Spoczywa na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

Michał Hurysz -  cmentarz junikowskim w Poznaniu.
Michał Hurysz – cmentarz junikowskim w Poznaniu.