Andrzejewski Stefan

Stefan Andrzejewski (1899 – ?)

Stefan Andrzejewski urodził się 28.08.1899 w Sokołowie jako syn Stanisława i Franciszki z d. Wiśniewskiej.

Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku. Dnia 17.12.1918 wstąpił do Straży Ludowej we Wrześni, następnie w składzie Kompanii Wrzesińskiej pod komendą druha por. Nowaka brał czynny udział przy oswobodzeniu Wrześni (zajęcie koszar) oraz przy rozbrajaniu Grenzschutzu w Witkowie. Walczył następnie z kompanią na froncie pod Zdziechową, Szubinem, Rynarzewem i Kcynią pod komendą por. Spychało, gdzie w okolicznych lasach został ranny 17.01.1919 i dostał się do niewoli niemieckiej. Po wyleczeniu się, uciekł z niewoli 10.02.1919 i ponownie wstąpił w szeregi powstańcze.

Po ukończeniu Powstania Wlkp. pozostawał w WP do 1946 w stopniu chorążego. Podstawa: wpis w rubryce XIII zeszytu ewidencyjnego z 16.11.1938 r. 1. Pułku Lotniczego w Warszawie.

W czasie wojny służył w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Nr służbowy RAF 782772. Służył w 300 Dywizjonie Bombowym „Ziemi Mazowieckiej”, specjalność meteorolog. Odznaczony Medalem Lotniczym.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.30-0.954 z dnia 1964-07-30.