Stachowiak Stanisław

Stanisław Stachowiak (1900-1986)

Urodził się w dniu 16.10.1900 r. w Miłosławiu jako syn Tomasza i Magdaleny z domu Piątkiewicz.

Dnia 28.12.1918 r. wstąpił do tworzącej się Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego pod dowództwem Wiewiórowskiego. W dniu 28.12.1918 r. udał się do Wrześni i wyruszył do walk o zdobycie Zdziechowy, Szubina, Mogilna, Inowrocławia i Żnina. Pozostawał na tych odcinkach aż do końca Powstania Wielkopolskiego.

Następnie wstąpił do 5. Pułku Strzelców Kujawskich, późniejszego 59. Pułku Piechoty. Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 8/72.

Zmarł w dniu 29.03.1986 r. we Wrześni. Został pochowany na miłosławskim cmentarzu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.715 z dnia 1.08.1958 r.