Stachowiak Kazimierz

Kazimierz Stachowiak (1895-1965)

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego

Urodził się w dniu 24.02.1895 r. w Miłosławiu jako syn Jana i Marianny z domu Budzyńskiej.

Powołany do Armii Niemieckiej był podczas I wojny światowej kilkakrotnie ranny.

Zmarł w dniu 31.05.1965 r. w Miłosławiu. Został pochowany na miłosławskim cmentarzu.