Kwieciński Zygmunt

Zygmunt Kwieciński (1897-1975)

Urodził się w dniu 11.11.1897 r. w Pałczynie jako syn Jakuba i Marianny z domu Gałązki.

W dniu 6.01.1919 r. wstąpił w szeregi powstańców wielkopolskich w Inowrocławiu, którymi dowodził ppor. Gniot i pod jego dowództwem brał udział w bojach z bronią w ręku o oswobodzenie Inowrocławia i okolicy.

W 1921 r. zwolniony z wojska. Zdemobilizowany w stopniu bombardiera.

Pracował jako robotnik rolny w Śmiełowie do 1962 r., a następnie przeszedł na emeryturę.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 20.12.1934 r. pod numerem 13320.

Zmarł dnia 11 lipca 1975 i spoczywa na cmentarzu Dębno gmina Nowe Miasto nad Wartą

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 05.26-0.673 z dnia 26.05.1972 r.

Zygmunt Kwieciński - cmentarz Dębno gmina Nowe Miasto nad Wartą
Zygmunt Kwieciński – cmentarz Dębno gmina Nowe Miasto nad Wartą