Hypki Wojciech

Wojciech Hypki (1894-1974)

Urodził się w Gozdowie 23.03.1894 jako syn Tomasza i Marianny z d. Wawrzynkiewicz.

Wstąpił jako ochotnik dnia 21.01.1919 r. do 6 baterii 1 Pułku Artylerii Polowej. Z baterią tą brał czynny udział z bronią w ręku w walkach na froncie wielkopolskim pod Nakłem, Kcynią, Gołańczą i Szubinem.

Następnie służył jako podoficer zawodowy w 14 Wielkopolskim Pułku Artylerii Lekkiej (14 pal). Z dniem 31.10.1934 jako zawodowy podoficer w stopniu starszego ogniomistrza został przeniesiony w stan spoczynku. W 1945 r. uczestniczył w zdobywaniu Cytadeli Poznańskiej.

Ożenił się z Pelagią Bruczyńską (1903-1947). Drugi związek małżeński zawarł w 1948 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.958 z dnia 1957-12-06.

Uchwałą RP W38/74 mianowany na podporucznika.

Zmarł w Poznaniu 22.08.1974 i pochowany został na cmentarzu jeżyckim.

Wojciech Hypki - cmentarz jeżycki w Poznaniu
Wojciech Hypki – cmentarz jeżycki w Poznaniu