Furmaniak Czesław

Czesław Furmaniak (1891 – 1961)

Czesław Furmaniak

Czesław Furmaniak urodził się 13.07.1891 w Białym Piątkowie (leśniczówka Stoki) w rodzinie leśniczego Wawrzyna i Franciszki Andruszewskiej.

Uczęszczał do szkoły powszechnej w Białym Piątkowie. W 1907 brał udział w strajku szkolnym. W październiku 1913 r. został powołany do armii niemieckiej do 145 pp. Walczył na froncie zachodnim we Francji.

Podczas Powstania Wielkopolskiego brał udział z bronią w ręku w walkach ulicznych na terenie miasta Poznania przy zdobywaniu Bazaru, byłych koszar niemieckich, dworca kolejowego (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.12595). Następnie brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w kompanii sanitarnej 14. Dywizji Piechoty. Zdemobilizowany w 1921 r. stopniu sierżanta.

W okresie międzywojennym pracował jako ogrodnik w Zakładach Miejskich w Poznaniu.

W 1930 r. we Lwowie ożenił się z Heleną Bagarówną. Miał jednego syna – Janusza.

Należał do ZPW – Koło Dzielnica III Zamek.

Zmarł 25.07.1961r. Spoczywa na cmentarzu jeżyckim w Poznaniu.

Czesłąw Furmaniak - cmentarz jeżycki w Poznaniu
Czesław Furmaniak – cmentarz jeżycki w Poznaniu