Tomaszewski Jan

Jan Tomaszewski (1888 – 1976)

Jan Tomaszewski

Urodził się w dniu 21.08.1888 r. w Pleszewie jako syn Jakuba i Augusty z domu Stefańskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w walkach o Pleszew i okolice pod komendą ppor. Pamina. Po zakończeniu powstania został zwolniony do rezerwy. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Z zawodu był cieślą. Mieszkał w Pleszewie przy ul. Sienkiewicza 42 i Karola Marcinkowskiego.

Po wybuchu II wojny światowej w dniu 5.09.1939 r. aresztowany przez Niemców, następnie po kilku dniach zwolniony z aresztu. Nie mając pewności co do bezpieczeństwa ukrywał się na wsi po gospodarzach aż do 1945 r.

Zawarł związek małżeński w Dębnie w 1955 r.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wielkopolskich jako powstaniec wielkopolski w dniu 9.03.1934 r. pod numerem 9682. Należał do Koła Pleszew Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914/19.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W50/73

Zmarł w dniu 30.03.1976 r. i został pochowany na cmentarzu w Dębnie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 04.03-0.306 z dnia 3.04.1974 r.