Tadyszak Franciszek

Franciszek Tadyszak (1893-1946)

Urodził się w dniu 28.03.1893 r. w Orzechowie jako syn Józefa i Katarzyny z domu Kasprzak.

Powołany do Armii Niemieckiej służył w piechocie, w 8. Kompanii Infanterie Regiment nr 58, posiadając stopień Gefreiter a później Unteroffizier. Podczas walk był dwukrotnie ranny w 1916 i 1917 r.

Następnie służył od dnia 2.01.1919 r. w 68. Pułku Piechoty. Brał udział w wojnie bolszewickiej w okresie od 1919 do 1920 r., służąc w 68. Pułku Piechoty gdzie był dwukrotnie ranny.

Ożenił się w dniu 8.11.1925 r. ze Stanisławą Kałużną. Z zawodu był kołodziejem.

Awansowany w 1919 r. na stopień plutonowego a w 1920 r. na stopień sierżanta. Z dniem 19.11.1920 r. został przeniesiony do rezerwy. Posiadał zaświadczenie wystawione przez Referat Historyczny Dowództwo Okręgu Korpusu nr VII w Poznaniu o numerze 276/I/II 680/38.

Należał do Kola Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od dnia 21.03.1937 r. Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. pod numerem 15117 w dniu 2.09.1937 r. W 1938 r. należał do Koła Pięczkowo Związku Powstańców Wlkp. W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w dniu 13.02.1946 r. w Miłosławiu. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Orzechowie.

Odznaczony Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918/1921 rozkaz nr 8/39 DOK VII.

Franciszek Tadyszak 
(zdjęcie udostępnił wnuk)
Franciszek Tadyszak (zdjęcie udostępnił wnuk)
Franciszek Tadyszak
Franciszek Tadyszak
Franciszek Tadyszak 
(dokument udostępnił wnuk)
Franciszek Tadyszak (dokument udostępnił wnuk)
Franciszek Tadyszak 
(dokument udostępnił wnuk)
Franciszek Tadyszak (dokument udostępnił wnuk)
Franciszek Tadyszak - cmentarz parafialny w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Tadyszak – cmentarz parafialny w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)