Banaszewski Ignacy

Ignacy Banaszewski (1899 – ?)

Urodził się 23.07.1899 r. w Gałęzewie jako syn Kazimierza i Konstancji z domu Antczak.

Powołany do Armii Niemieckiej był rannyw 1918 r.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 18.12.1918 do 15.01.1919 r. na odcinku Września i Gniezno pod dowództwem Alojzego Nowaka. Zdemobilizowany w stopniu starszego strzelca.

Mieszkał w Gałęzewicach. W 1924 roku w Sokolnikach zawarł związek małżeński z Franciszką Zaporowską.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 19.10.1934 r. pod numerem 11413. Członek Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 11.10-0.909 z dnia 10.11.1958 r.