Banaszak Józef

Józef Banaszak (1877 – ?)

Urodził się 25.02.1877 r. w Cieślach Wielkich jako syn Franciszka i Agnieszki z d. Dudek.

W 1902 r. ożenił się w Strzałkowie z Anną Królak.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Mieszkał w Strzałkowie.

Został zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 13.10.1934 r. pod nr 11412.