Banaszak Franciszek

Franciszek Banaszak (1892 – ?)

Urodził się 28.09.1892 r. w Stawie jako syn Stanisława i Wiktorii z domu Heyna.

Zawarł związek małżeński w Łabędziu w dniu 27.07.1957 r. Mieszkał w Ryńsku powiat Wąbrzeźno.

Został zweryfikowany jako powstaniec przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 7.10.1935 r. pod nr 12690.

Należał do koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r. w Wąbrzeźnie.