Brzeziński Florian Stanisław

Stanisław Florian Brzeziński (1899 – 1972)

Urodził się 11.04.1899 r. w Wielichowie, wtedy powiat Śmigiel, jako syn Albina i Petroneli z domu Klimek. Po ukończeniu ośmioletniej szkoły powszechnej uczył się zawodu kupieckiego.

Powołany do armii niemieckiej służył w niej w latach 1917 – 1918. Brał udział w walkach pod Verdun we Francji. Służbę w armii niemieckiej skończył w stopniu starszego szeregowca artylerii ciężkiej.

8.02.1919 r. został wcielony do dyonu zapasowego 1. Pułku Artylerii Ciężkiej w Poznaniu Sołaczu i walczył w powstaniu do dnia 30.03.1919 r. w okolicach Rawicza i Sarnowy. 3.10.1919 r. został mianowany na stopień kaprala, a 11.09.1920 r. plutonowego. Podczas służby w Wojsku Polskim ukończył szkołę podoficerską w Poznaniu i Toruniu w okresie od 30.03.1919 r. do 30.03.1921 r. oraz kurs gospodarczy w Grudziądzu w okresie 1.04.1921 – 30.06.1921. Z dniem 19.09.1921 r. został zwolniony z wojska, a 21 03.1923 r. przeniesiony do rezerwy. W 1927 r. został powołany na ćwiczenia do 17. Pułku Artylerii Polowej.

19.10.1924 r. wziął ślub z Marianną Reginą Pląskowską, z którą miał troje dzieci: Joannę, Albina i Mariana oraz przysposobioną córkę Czesławę. W Strzałkowie mieszkał przy ul. Nowej 9. Następnie przeniósł się do Kłodawy w powiecie kolskim. Stamtąd przeniósł się do własnego domu w Kole, by następnie zamieszkać w Słupcy u córki.

Zmarł 9.05.1972 r. w Słupcy. Pochowany został w grobie rodzinnym w Kole.