Wojciechowski Stanisław

Stanisław Wojciechowski (1886 – 1959)

Urodził się 05.05.1886 w Jarząbkowie jako syn Wojciecha i Marii z d. Przybylskiej.

W 1910 r. we Wrześni zawarł związek małżeński z Wiktorią Sotkiewicz (1988 – 1949).

Od 11.11.1918 r. do marca 1919 r. był członkiem Rady Robotniczo – Żołnierskiej na terenie Wrześni. Należał również do pierwszych jej organizatorów. Przez cały okres istnienia Rady, brał czynny udział w wykonywaniu jej zadań, szczególnie w zakresie pomocy przy tworzeniu oddziałów, które następnie z bronią w ręku w latach 1918 do 1919 brały udział w Powstaniu Wielkopolskim.

Stanisław Wojciechowski - Miasto Września w roku 1924, Sołtysiak Wacław
Stanisław Wojciechowski – Miasto Września w roku 1924, Sołtysiak Wacław

Od 25.05.1935 r. był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło we Wrześni.

Mieszkał we Wrześni. Pełnił funkcję kierownika wodociągów i kanalizacji.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym Uchwała Rady Państwa nr: 12.31-0.1064 z dnia 1958-12-31.

Zmarł 14.08.1959 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Stanisław Wojciechowski - cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępniła Hanna Lisiak-Góźdź)
Stanisław Wojciechowski – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępniła Hanna Lisiak-Góźdź)