Stankowski Jan

Jan Stankowski (1896 – ?)

Urodził się w dniu 24.05.1896 r. w Mystkach jako syn Marcina i Magdaleny Tatarskiej.

Według zaświadczenia Centralnego Archiwum Wojskowego z dnia 21.06.1965 wymieniony był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej i brał udział w Powstaniu Wlkp. 1918/1919. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Mieszkał w Racławkach.

Zweryfikowany przez ZG ZPW w dniu 9.07.1935 r. pod numerem 16256. Był członkiem nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.01.1935 r. Należał także do nekielskiego koła Związku Powstańców Wielkopolskich.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/758 z dnia 18.12.1968 r.

Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)