Sekulski Stefan

Stefan Sekulski (1899 – 1859)

Urodził się 16.08.1899 r. w Wierzenicy (pow. Poznań) jako syn Jakuba i Franciszki z domu Konieczka.

Szkołę powszechną ukończył w Granówku, wówczas pow. Kościan.

20 kwietnia 1917 r. otrzymał kartę powołania do pruskiego wojska. W kwietniu 1918 roku wysłany został na front zachodni. 15 lipca 1918 r. został ranny i umieszczony w szpitalu w Norymberdze, gdzie przebywał do listopada 1918 roku.

Po zwolnieniu ze szpitala powrócił w rodzinne strony. W grudniu 1918 r. wstąpił do Straży Ludowej w Nekli i stąd 7 stycznia 1919 r. wyruszył wraz z Kompanią Nekielską w kierunku Szubina i pod Rynarzewo. Brał czynny udział z bronią w ręku w oswobodzeniu Szubina, walkach pod Rynarzewem, z oddziałem niemieckiego pociągu pancernego. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia, decyzją komisji lekarskiej skierowany został na leczenie do Poznania, po czym powraca do macierzystej jednostki. W dniu 17.2.1919 r. jako artylerzysta przeniesiony został do 14 Pułku Artylerii Polowej, skąd w dniu 24 listopada 1921 r. został przeniesiony do rezerwy w stopniu bombardiera.

Powrócił do Nekli i podjął pracę w nekielskim „Rolniku”, a następnie przy przebudowie toru kolejowego na trasie Poznań – Września. Podjął doskonalenie zawodowe i w 1928 r. uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu badacza mięsa po uboju wraz z trychinoskopią. Zatrudniony przez Starostwo Powiatowe wydział weterynarii w Inowrocławiu na obwód Murzynko, a od 1933 r. również na obwód Gniewkowo.

W okresie okupacji niemieckiej (1939- 1945) był zatrudniony jako inkasent w Elektrowni Miejskiej w Gniewkowie, a następnie w Zjednoczonym Energetycznym Okręgu Bydgosko-Toruńskim. W 1942 r. zawarł związek małżeński z Franciszką Waczyńską. Po wyzwoleniu Gniewkowa ponownie objął etat badacza mięsa w obwodzie Gniewkowo.

Zmarł nagle w Inowrocławiu dnia 16 października 1959 r. Pochowany został w Gniewkowie na cmentarzu parafii p.w. NSPJ.

Był członkiem koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. w Gniewkowie od 10.08.1934. Członek Związku Powstańców Wielkopolskich zweryfikowany w dniu 19.09.1934 r. pod nr 11950.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/1055 z dnia 18.12.1958 r, legitymacja nr C-74491.

Dane do biogramu podała pani Olga Sekulska, córka.

Stefan Sekulski - cmentarz w Gniewkowie
Stefan Sekulski – cmentarz w Gniewkowie