Jarecki Wawrzyniec (Wawrzyn)

Wawrzyniec (Wawrzyn) Jarecki (1891 – 1981)

Urodził się 10.08.1891 w miejscowości Klony (gmina Kostrzyn) jako syn Marcina i Rozalii z d. Tylkowskiej.

Walczył ochotniczo od dnia 28 grudnia 1918 r. w składzie wrzesińskiego batalionu powstańczego pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego a w ramach 1 kompanii pod dowództwem ppor. Alojzego Nowaka, na odcinku bojowym przy opanowaniu Witkowa oraz na froncie nadnoteckim na linii  Zdziechowa, Szubin, Żnin do połowy lutego 1919 r. po czym odbywał służbę w Wojsku Polskim do końca 1920 r.

W 1920 roku zawarł związek małżeński z wrześnianką Franciszką Pawlak (1897-1954).

W okresie międzywojennym mieszkał we Wrześni i zajmował się handlem owocami. W czasie okupacji pracował jako robotnik we Wrześni.  W 1943 r. został wywieziony na przymusowe prace do Niemiec.

Po wyzwoleniu w październiku 1945 wrócił do Wrześni i pracował w kiosku „RUCH”. Od 1958r. podjął pracę w „Ochronie Mienia” gdzie pracował do przejścia na emeryturę w roku 1963.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.06.-0.196 z dnia 1974-03-06.

Od 1970 był członkiem wrzesińskiego koła ZBoWiD.

Zmarł we Wrześni 06.06.1981 i pochowany jest na tutejszym cmentarzu komunalnym.

Wawrzyn Jarecki - życiorys (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wawrzyn Jarecki – życiorys (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wawrzyniec Jarecki - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wawrzyniec Jarecki – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)