Pera Stanisław

Stanisław Pera (1894 – )

Stanisław Pera
Stanisław Pera

Urodził się w dniu 16.04.1894 r. w Dębnie jako syn Leona i Józefy z domu Szymendera.

Wstąpił w dniu 8.01.1919 r. do oddziałów powstańczych do 3. Kompanii Jarocińskiej.

Brał udział w walkach przy zdobywaniu Sarnowej i Szubina.

Wyemigrował do Francji. Mieszkał w Labomse przy ulicy de Sailly nr 7 w departamencie Pas de Calais. Z zawodu był górnikiem.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Zarejestrowany jest jako Powstaniec Wlkp. pod nr 18790. Należał do Koła Hoeux les Mines (Francja).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 07.12-0.111 z dnia 12.07.1960.