Pawlaczyk Marcin

Marcin Pawlaczyk (1887-1964)

Marcin Pawlaczyk

Urodził się w dniu 5.11.1887 r. w Miłosławiu jako syn Tomasza i Jadwigi z domu Zenker.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Zmarł w dniu 3.12.1964 r. we Wrześni.

Zweryfikowany jako powstaniec wlkp. pod numerem 19352.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp. w którym był skarbnikiem.