Wdowiak Stanisław

Stanisław Wdowiak (1898-1984)

Stanisław Wdowiak urodził się 22.09.1898 (USC Mielżyn 106/1898) w Grzybowie-Rabieżyce. Był synem Marii Wdowiak.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Środzie Wlkp. rozpoczął pracę w tamtejszej cukrowni.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 27 grudnia 1918 w oswobodzeniu miasta Poznania, przy zdobywaniu Biedruska, Zbąszynia, Nowej Wsi, Nowego Dworu, Zakrzewa, Stefanowa i Krzyżkówka pod dowództwem porucznika Milewskiego z Kompanii Średzkiej.

W 1935 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Środzie Wlkp.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.10-0.909 z dnia 1958-11-10.

Zmarł 30.12.1984 i pochowany jest na cmentarzu Żabikowo w Luboniu.

Stanisław Wdowiak -  cmentarz Żabikowo w Luboniu
Stanisław Wdowiak – cmentarz Żabikowo w Luboniu