Jakubowski Tadeusz

Tadeusz Jakubowski (1896 – 1967)

Urodził się 15.10.1896 we Wrocławiu jako syn Anastazego i Konstancji z d. Cichockiej.

Brał czynny udział z bronią w ręku w walkach powstańczych od 29.12.1918 r. do dnia 14.1.1919 r. w Kompanii Miłosławskiej w walkach o Gniezno, Strzelno, Kruszwicę i Inowrocław. Później walczył z dywizją piechoty na froncie północnym. Pozostał w Wojsku Polskim do września 1939 r. jako żołnierz zawodowy w stopniu majora. Służył w 2. kompanii VII baonu łączności. W 1939 r. został internowany na Węgrzech.

Został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Ożenił się z Ludwiką Zwierzycką. Mieli dwie córki: Urszulę Marię (1924) i Marię Bożenę (1927) oraz syna Wiesława Tadeusza (1930).

W 1937 był Szefem Łączności 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Mieszkał w Poznaniu ul. Matejki 37/4.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym Uchwała Rady Państwa nr: 01.09-0.3 z dnia 1960-01-09.

Ppłk łączności Tadeusz Jakubowski zmarł w 1967 r. Spoczywa wraz z ojcem, żoną i córką Urszulą w Poznaniu na Górczynie.

Tadeusz Jakubowski (dokument udostępnił p. Tomasz Poniewierka)
Tadeusz Jakubowski (dokument udostępnił p. Tomasz Poniewierka)
Tadeusz Jakubowski - cmentarz górczyński w Poznaniu
Tadeusz Jakubowski – cmentarz górczyński w Poznaniu