Rzyski Stanisław

Stanisław Rzyski (1899 – 1967)

Urodził się 12.09.1899 w Radomicach jako syn Michała i Katarzyny z d. Budzyńskiej.

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 06.01.1918 do 20.02.1919.

Walczył w 4 kompanii Kostrzyńskiej przy zdobyciu Ławicy oraz przy rozgromieniu kolumny samochodowej pod Zdunami.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.952 z dnia 1957-12-06.

Zmarł 19.12.1967 r. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie.