Banaszak Marcin

Marcin Banaszak (1892 – 1993)

Marcin Banaszak

Urodził się w dniu 3.10.1892 r. w Komorzu pod Jarocinem jako syn Marcina i Antoniny.

W 1906 r. brał udział w strajku szkolnym w Komorzu. W 1914 r. został wcielony do Armii Niemieckiej i walczył na froncie francuskim. Po dezercji z armii przystąpił do oddziału powstańczego w Trzemesznie.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 6.01.1919 do 20.02.1919 r. Walczył w Kompanii Trzemeszeńskiej pod dowództwem Wleklińskiego w walkach o Inowrocław i w zdobyciu dworca kolejowego.

Po zakończeniu powstania pozostawał w czynnej służbie w Wojsku Polskim do października 1920 r. Był uczestnikiem Powstania Śląskiego, skierowany na Śląsk przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Gnieźnie. Przydzielony został do Pułku Rybnickiego.

Po ukończeniu szkoły handlowej w 1924 r. został kierownikiem odcinka drogowego w rejonie Wrześni.

W 1958 r. przeszedł na rentę. Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną Martą z domu Tafelską miał czworo dzieci: Karola, Bogumiłę, Jerzego i Lucynę. Ponownie ożenił się z Marianną z domu Grzempka (1912 -1994).

Był pasjonatem pszczelarstwa i pełnił wysokie funkcje w związku branżowym. Wykazywał wielką żywotność psychofizyczną i samodzielnie zorganizował 100-lecie swoich urodzin w Miłosławiu.

Zmarł w dniu 27.07.1993 r. i został pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu w Miłosławiu.

Zarówno przed wojną jak i po wojnie był czynnym i aktywnym członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich, członkiem ZBoWiD -u. Posiadał zaświadczenie DOK VII Ref. Hist. 276/11189/38.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.715 z dnia 1.08.1958 r.