Makowski Wojciech

Wojciech Makowski (1899 – 1979)

Wojciech Makowski  -  zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski

Wojciech Makowski urodził się we Wrześni 23.03.1899 r. jako syn Marcina i Marianny z d. Kotlarek.

W latach 1905-1913 uczęszczał do miejscowej szkoły powszechnej.

W 1917 roku powołany został do armii niemieckiej. Po załamaniu frontu niemieckiego powrócił do Wrześni i wstąpił ochotniczo do Kompanii Wrzesińskiej. Po oswobodzeniu miasta Wrześni i Witkowa brał udział w walkach o Zdziechowę, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwicę, Rynarzewo, Paterek, Nakło, Studzianki, Kowalewo i Niedźwiady. Od 19.02. 1919 do 30.05. 1919 walczył we Wrzesińskiej Kompanii Ciężkich Karabinów Maszynowych pod dowództwem  por. Trawińskiego. Po reorganizacji oddziałów powstańczych przydzielony został do 9. Pułku Strzelców Wielkopolskich a następnie do 67 pp. Dnia 06.11.1919 zwolniony został z Wojska Polskiego w stopniu kaprala.

Podjął wtedy pracę w Hurtowni Paliw Płynnych „Polmin” we Wrześni. W roku 1935 uczęszczał na kurs Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, a po jego ukończeniu należał do drużyny odkażającej we Wrześni.

W 1938 roku otrzymał Medal Niepodległości.

W 1939 powołany został do Policji Wojskowej do Warszawy. Pełnił służbę wartowniczą przy obiektach wojskowych i państwowych. Po kapitulacji Warszawy trafił do niewoli, w której przebywał do końca października 1939 r. w miejscowościach Modlin i Żyrardów.

Wojciech Makowski  -  zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski
Wojciech Makowski – zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski

Po powrocie do Wrześni pracował jako pracownik fizyczny w administracji koszar. Po wyzwoleniu nadal zatrudniony był w koszarach aż do roku 1957. Z chwilą reorganizacji Jednostki Wojskowej przeniesiony został do Spółdzielni  Spożywców we Wrześni, w której pracował aż do przejścia na emeryturę.

W 1947 r. zawarł związek małżeński z Heleną Janicką.

Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.22-0.764 z dnia 1966-12-22 oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności.

Uchwałą RP W 8/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł we Wrześni 17.02.1979 r.

Wojciech Makowski - Jan Tomaszewski "Walki o Noteć"
Wojciech Makowski – Jan Tomaszewski „Walki o Noteć”
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. – Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Wojciech Makowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wojciech Makowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)