Makowski Wojciech

Wojciech Makowski (1899 – 1979)

Wojciech Makowski urodził się we Wrześni 23.03.1899 r. jako syn Marcina i Marianny z d. Kotlarek.

Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. od 27.12.1918 do 06.11.1919 w Witkowie, Zdziechowie, Mogilnie i Strzelnie. Walczył we Wrzesińskiej Kompanii Ciężkich Karabinów Maszynowych pod dowództwem  por. Trawińskiego.

W 1938 roku otrzymał Medal Niepodległości.

W 1947 r. zawarł związek małżeński z Heleną Janicką.

Należał do ZBoWiD – Koło Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.22-0.764 z dnia 1966-12-22.

Uchwałą RP W 8/72 mianowany na podporucznika. Zmarł we Wrześni 17.02.1979 r.

Wojciech Makowski - z książki Tomaszewski Jan "Walki o Noteć"
Wojciech Makowski – z książki Tomaszewski Jan „Walki o Noteć”
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. – Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni